GIS DATA
Viabundus test
Viabundus
Udgravningsdata
MOMU udgravningsdata
MOMU Naturvidenskabligt Sagsindeks
DIME
Arkæologisk IT
Ældste Originaler
Original-1
Videnskabernes Selskab Konceptkort 1:20.000
Residual Relief
Arkæologisk IT Topografisk-forhistorisk kort
Arkæologisk IT Test af tilemap (O1)
GEUS
Jordartskort 1:20.000
Miljøportalen
Beskyttede sten- og jorddiger
Plandata
Lokalplan, forslag
Lokalplan, vedtaget
Slots- og Kulturstyrelsen
Fund og Fortidsminder
SDFE
Skærmkort
DTK/Kort25 klassisk
Ortofoto forår
Skyggekort
Høje Målebordsblade
Preussiske Målebordsblade
Matrikelkort
Øvrige baggrundskort
Open Street Map