GIS DATA
Viabundus test
Viabundus
Udgravningsdata
MOMU udgravningsdata
MOMU Naturvidenskabligt Sagsindeks
DIME
Arkæologisk IT
Ældste Originaler
Original-1
Videnskabernes Selskab Konceptkort 1:20.000
Residual Relief
Arkæologisk IT Topografisk-forhistorisk kort
Arkæologisk IT Test af tilemap (O1)
GEUS
Jordartskort 1:20.000
Miljøportalen
Beskyttede sten- og jorddiger
Plandata
Lokalplan, forslag
Lokalplan, vedtaget
Slots- og Kulturstyrelsen
Fund og Fortidsminder
SDFE
Skærmkort
DTK/Kort25 klassisk
Ortofoto forår
Skyggekort
Høje Målebordsblade
Preussiske Målebordsblade
Matrikelkort
Øvrige baggrundskort
Open Street Map

MuseumsGIS er en webplatform, der har til formål at formidle danske museers digitale arkæologiske dokumentation med særlig fokus på rumlige data. Udgangspunktet er et Geografisk Informationssystem, der indeholder arkæologiske udgravningsdata. GIS-data suppleres af flere innivative dokumentationsteknologier og MuseumsGIS indeholder således både konventionelle todimensionelle vektor- og rasterdata, og interaktive 3D visualiseringer fra museernes portefølge af 3D fotogrammetri og -scanning af arkæologiske udgravninger og fund. MuseumsGIS udvikles og driftes af Moesgaard Museum med bidrag fra lokalmuseerne.

VILKÅR FOR ANVENDELSE

MuseumsGIS trækker på åbne geodata fra forskellige kilder (SDFE, Plandata, GEUS, Slots- og Kulturstyrelsen m.fl.), der er til fri afbenyttelse. Derudover tilgængeliggør MuseumsGIS bl.a. bearbejdede højdedata, geofysiske og analytiske data samt georefererede historiske kort, der alle er beskyttet i henhold til reglerne i ophavsretsloven. Beskyttet materiale kan kun benyttes udenfor MuseumsGIS med Moesgaard Museums skriftlige samtykke. Det gælder således særligt, at de webtjenester som Moesgaard Museum udstiller via MuseumsGIS ikke må benyttes af tredjepart eller på anden vis høstes og indlejres eller indgå i andre sammenhænge uden tilladelse. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt.


INFORMATION

MuseumsGIS er baseret på ARCHAEO-projektet, og er under løbende udvikling. Mere og information følger snarest...

PROJEKTKATALOG

Følger snarest...

KONTAKT

Arkæologisk IT
Moesgaard Museum
Moesgård Allé 20
DK-8270 Højbjerg

SYSTEMINFORMATION